Litt praktisk informasjon og viktige regler:
  • Alle avgjørelse tatt av crew er endelige. Disse overstyrer alle regler i dette dokumentet, uansett hva.
  • Denne siden kan bli endret av crew uten varsel. Du er selv pliktig til å lese hele siden, og holde deg oppdatert før og under konkurransen. Ved å melde deg på konkurransen bekrefter du at du har lest og godtatt alle reglene i dette dokumentet.
  • Bruk logikk, og oppfør deg skikkelig. Crew kan diskvalifisere deg om du gjør noe annet. Hør på hva de har å si.

Regler: