I forkant av et LAN er det naturlig å glede seg, men desto viktigere å forsikre deg om at din egen opplevelse under arrangementet blir best mulig.

Du burde derfor:

  • Sørge for at av pc-utstyret fungerer optimalt. Ingen vil på LAN med ødelagt gear!
  • Merke kabler/strekkoder. På denne måten vil du vite nøyaktig hvilket utstyr som er ditt, og det vil gi litt mer tyveri-sikkerhet. Det er også smart å være forsikret. Sjekk om reiseforsikringen din dekker tyveri og lignende.
  • Gå igjennom pakkelisten og forsikrer deg om at alt nødvendig er med.
  • Pakk ryddig! For din egen del og sikkerhetssjekkens del.
  • Når du ankommer arrangementet, ta med deg billett enten fysisk eller digitalt på mobil. Ikke glem SAMTYKKESKJEMAET. Du kommer ikke inn uten dette!