Regler

 1. Kun personer med gyldig bånd(kjøpt billett) og Crew har tilgang til hallen. Foreldre eller andre har ikke tilgang til å hjelpe med å bære utstyr inn i hallen.
 2. Vi forbeholder oss retten til å se gjennom alle sekker/bagger ol. som skal inn i hallen.
 3. Parkering skal kun skje på merkede plasser. Respekter avsperringer!
 4. Røyking er ikke tillatt inne, gjelder også e-røyk. Røyking er kun tillatt utenfor skolens område.
 5. Dette er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området.
 6. Kun angitte innganger skal benyttes. Ved evakuering skal alle utganger benyttes.
 7. Alle deltagere må kunne identifisere seg samt vise bilett til alle tider. Vi ber derfor alle om å ta med identifikasjon med bilde. Bankkort, pass, førerkort osv.
 8. Avsperrede områder merket med “Crew only” eller sperrebånd er KUN for crew og skal respekteres.
 9. Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere og vær snill og grei.
 10. Hærverk, stjeling og lignende på området inne og ute er ikke tillatt, og vil anmeldes til politiet.
 11. Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere eller bordvifter o.l. Kun strøm til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. Dette er viktig!
 12. Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien.
 13. Hyller skal være stabilt oppsatt, og vil bli kontrollert. Du er selv ansvarlig for at konstruksjonen er satt opp stabilt. Eventuelle skader som hyllen lager er du selv ansvarlig for. Dette gjelder både din egen, og andres eiendom. Dette inkluderer også bordene til Downlink.
 14. Sofaer og andre ting som går ut over deltakerens angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom bordrader til rømningsveier.
 15. Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr og byggverk.
 16. Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med: – Laserpekere – Droner (multicopter osv.) uansett størrelse. – Motorisert kjøretøy (hoverboard/ståhjuling osv.) – Lufthorn