VED BRUDD PÅ REGELVERKET FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å KASTE UT DELTAKER FRA ARRANGEMENTET!

 1. Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og Crew har tilgang til arrangementet, med mindre annet er opplyst.
 2. Deltaker er selv ansvarlig for at regler for arrangement og konkurranser blir kommunisert med forelder/foresatt.
 3. Vi forbeholder oss retten til å se gjennom alle sekker/bagger ol. som skal inn i hallen. Dette er for deltakernes sikkerhet og vår mulighet at uønskede gjenstander ikke kommer med på arrangementet.
 4. Parkering skal kun skje på merkede plasser. Respekter avsperringer!
 5. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt på eiendommen. Funn av alvorlige rusmidler vil bli politianmeldt. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området
 6. Røyking er kun tillatt utenfor skolens område, dette gjelder også e-røyk.
 7. Kun angitte innganger skal benyttes. Ved evakuering skal alle utganger benyttes.
 8. Kun strøm til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. Vi har ikke muligheten til å gi støtte til hvitevarer, vifter, vannkoker og lignende. Alt av ulovlig utstyr som blir koblet opp vil bli inndratt og en advarsel vil bli gitt. Utstyret vil bli levert tilbake ved avreise.
 9. Alle deltagere må kunne identifisere seg samt vise armbånd til alle tider. Vi ber derfor alle om å ta med identifikasjon med bilde. Bankkort, pass, førerkort osv.
 10. Avsperrede områder merket med “Crew Only” og/eller sperrebånd er KUN for crew og skal respekteres.
 11. Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere. Dere kan ikke lage hindringer i rømningsveier.
 12. Skal deltakere hjem, på butikken, eller vekk fra eiendommen, så er det viktig at du viser armbåndet ved hovedinngangen når du kommer tilbake. Her er det viktig at dere kommuniserer med foreldre om dere forlater eiendommen.
 13. Vi har nulltoleranse for mobbing. Respekter hverandre.
 14. Crew er her for å hjelpe. Vennligst følg deres instrukser.
 15. Hærverk og tyveri vil bli anmeldt.
 16. Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien.
 17. Hyller skal være stabilt oppsatt, og vil bli kontrollert. Du er selv ansvarlig for at konstruksjonen er satt opp stabilt. Eventuelle skader som hyllen lager er du selv ansvarlig for. Dette gjelder både din egen, og andres eiendom. Dette inkluderer også bordene til Downlink.
 18. Sofaer og andre ting som går ut over deltakerens angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom radene til rømningsveier.
 19. Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr og byggverk.
 20. Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med: laserpekere, droner, hoverboard, ståhjuling, lufthorn eller lignende som kan være til skade for andre eller området du bruker det på.
 21. Det er lov å ta med egne høyttalere, men har sine egne regler:
  • Bruken er begrenset til perioden 10:00 - 22:00.
  • Det skal ikke brukes under konkurranser.
  • Det skal ikke spilles ekstremt høyt, respekter de som sitter rundt deg.
  • Ved brudd på overordnede regler vil du få opptil 3 advarsler, ved 3 advarsel konfiskerer vi utstyret som du vil få tilbake ved arrangementet sin slutt.

Spesielle regler for Downlink 2020:

 1. Det er IKKE lov med utesko inne i gymsalen, utesko settes i gangen før gymsalen.
 2. Det er kun lov med innesko inne i gymsalen.
 3. All veske i form av brus, vann, energidrikke eller lignende må tørkes opp ganske fort. Varsle Crew og vi hjelper deg!
 4. Alle stoler som tas med inn i gymsalen skal kontrolleres. Stoler med skader på understellet kan ikke tas med på arrangementet.
 5. Hyller er ikke lov å ta med på arrangementet med mindre det er Dyllox eller lignende. Dette er pga bordene vi må bruke på årets arrangement.