Terms of Service

1. Seating

1.1 En bruker har rett til å reservere fem (5) seter. Men kun en (1) til seg selv.
1.2 En sete reservasjon varer i 48 timer og bruker må velge betalingsmåte innen den tid. Hvis ikke dette er gjort så vil reservasjonen bli slettet og setet blir ledig.
1.3 Selv om bruker har fått reservasjon(er) slettet så vil de ikke ha mulighet for å reservere fler enn det de gjorde før reservasjonen(e) ble slettet. Altså maks fem (5) reservasjoner uansett om de er slettet eller ikke.
1.4 Bruker har mulighet for å endre betalingsmåte, om "betal ved inngang" er valgt, men dette kan kun gjøres innen de 48 timene fra reservasjons start.
1.5 Ved å velge "betal ved inngang" så vil Downlink DG legge på 50kr i billett prisen, altså prisen øker med 50kr fra nettprisen.
1.6 Downlink DG reserverer seg også retten til å sende faktura på reservasjon som ikke blir/har vært tatt i bruk ("No show") under LAN'et. Her vil det også komme et faktura gebyr.
1.7 Brukeren som reserverer et sete må betale for setet.
1.8 Legitimasjon må medbringes ved innsjekking på arrangementet.
1.9 Billetten kan printes ut eller vises på telefon (med maks lysstyrke).
1.10 Armbåndet du får under arrangementet må være synlig når vakter og crew går rundene sine.
1.11 Armbånd som blir ødelagt må byttes ut ved Crew bordet.
1.12 Avbestilling av billetter kan skje inntil to (2) uker før start dato av arrangementet.