Kostnader for handel av billetter

Kostnaden du betaler for en handel avhenger av prisen på billettene samt hvilken betalings- og kjøpsmåte som velges.

Tilgjengelige betalingsmåter

Du kan betale med VISA, MasterCard og eventuelt betaling i døra ved ankomst. All kommunikasjon mellom din datamaskin og våre tjenere er beskyttet med kryptering (SSL/Secure Socket Layer). Passord og annen sensitiv informasjon er lagret kryptert slik at ingen skal kunne misbruke den. Vi lagrer ikke betalingsinformasjon som for eksempel kredittkortnummer.

Bruk og refundering av billetter

Alle billetter som du kjøper, vil ha deg som eier. Du kan, om ønskelig, overføre bruksretten for en billett til en annen person, som da vil kunne gi bruksretten videre til en annen person igjen. Vi forstår at man til tider kan havne opp i situasjoner som gjør at man ikke kan benytte seg av billetter. Downlink DG kan ikke refundere billetter som er betalte med mindre styret ønsker det.

Uventede hendelser kan skje, og i ytterste konsekvens kan Downlink DG avlyse eller flytte arrangementet. Dersom et arrangement blir avlyst refunderes billetten etter Downlink DGs bestemmelser, og senest 65 dager etter arrangementets opprinnelige dato. Serviceavgifter vil ikke bli refundert. Dersom et arrangement får ny dato eller blit flyttet til ny lokasjon vil dine billetter fremdeles være gyldige, og kan benyttes som normalt til ny dato.

Sletting av billetter

Dersom Downlink DG er i tvil om at brukerinformasjon opplyst stemmer, forbeholder Downlink DG retten til å kontakte deg ved å bruke kontaktinformasjonen du har skrevet inn. Dersom det ikke lykkes å få kontakt med deg, kan billettene bli slettet uten videre varsel og betalt beløp refundert til din konto/ditt kredittkort.

Angrerett

Angrerettsloven gjelder ikke ved kjøp via Downlink DG. Lovens kapittel fem paragraf 19 omhandler begrensninger i loven:

«Ved annet fjernsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom»

Enkeltstående tjenester har blitt tolket av myndighetene til å gjelde for eksempel underholdningsarrangement som teater, kino, konsert og datatreff.

Antall billetter tilgjengelig per kunde

Downlink DG står fritt til å kunne innføre begrensninger av antall billetter en kunde kan kjøpe. Det er ikke tillatt å opprette flere brukerkontoer for å omgå denne tekniske sperren.

Utstedelse av billetter

Billetter utstedt på Downlink DG er, med mindre annet er spesifisert, digitale. For å sikre raskere adgang kan du mot gebyr bestille fysisk tilsendt inngangbevis, som bare er gyldig i kombinasjon med gyldig digital billett, eller skrive ut et inngangbevis på eget utstyr.

Plassreservasjon

I de tilfeller et arrangement har åpen plassreservasjon kan du, når det er åpnet for det, reservere en eller flere plasser. Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte eller endre plassene. Merk at andre objekter på kartet, som for eksempel scene, bare er retningsgivende og kan være annerledes enn indikert på kartet.

Når du reserverer en plass så gir du oss muligheten for å sende faktura i ettertid av arrangementet, hvis reservasjonen ikke ble brukt under arrangementet. Denne fakturaen blir sent innen 60 dager fra arrangmentets siste dag. Om denne skulle være ubetalt ved neste arrangement vil du ikke ha muligheten å reservere/betale for billett til dette arrangementet, denne sperren blir fjernet når fakturaen blir betalt.


Privat bruksrett

Ved handel av billetter via Downlink DG aksepterer du at disse billettene bare kan benyttes til privat bruk. Uten spesiell tillatelse fra Downlink DG kan du ikke distribuere, endre, publisere eller bruke billettene eller informasjon fra nettstedet bortsett fra til privat bruk.

Brukere på Downlink DG er personlige og kan ikke overdras til andre. Hver person kan kun ha en bruker.

Bruk av verktøy for å overvåke eller implisitt forstyrre driften av nettstedet er forbudt. Downlink DG forbeholder seg retten til å ekskludere deg fra nettstedet uten forutgående varsel ved brudd på vilkår for bruk.

Juridiske parter

Downlink og downlinkdg.no er markedsnavn for Downlink DG. Kunden og Kjøperen som omtalt på sidene er personens om handler billetten(e). Arrangøren er den juridiske enheten som er kontraktspunkt for alle salg, inkludert levering av produkter som er kjøpt.