Downlink DG søker nye drivere! Flere i styret har valgt å ikke fortsette med dette arrangementet fremover, men ønsker ikke at det skal dø ut. Kunne det vært av interesse for noen å ta over ballen? Ta kontakt på PM på Facebook.
Daniel Billing 1 år siden