Vi jobber hardt på for å få Downlink 2020 til å skje i uke 9 2020! Mange ting som skjer framover og vi begynner å få flere ting på plass. Skal ikke se bort i fra at vi ser dere igjen i Gausdal til neste år også. 🥰
Daniel Billing 1 år siden