Under utføring av refusjon av kjøp på Downlink DG sine nettsider så hadde betalings-leverandøren problemer på sin side. Og dermed gikk ikke refusjonen igjennom når vi utførte dette. Vi har nå igjen kjørt denne refusjonen og sett at den har nå gått igjennom, det vil ta 5-10 dager før refusjon er tilbake på konto. Beklager ulempene dette har skapt!
Daniel Billing 6 år siden