Vi har noen få spesielle regler for Downlink 2020. Det er viktig at dere leser igjennom disse: https://downlinkdg.no/regler
Daniel Billing 1 år siden